Afila is a network of small, independent companies in the 'green' sector. The 'affiliates' have complementary expertise (technical-scientific, educational and business-related).
The name 'Afila' is derived from a mutation
(af/af)  in peas that results in vines (tendrils) instead of leaves. With the vines the plants support each other, leading to a higher yield. Afila also points to affiliate, being part or member of. The strength of Afila is in mutual support and replacement of affiliates, assuring optimal results.

Contact with Afilia is always through one of the 'affiliated' companies.
Afila is een netwerk van kleine, onafhankelijke ondernemers ('Affiliates') in de  'groene' sector, die beschikken over complementaire expertise (technisch-wetenschappelijk, educatief en bedrijfskundig).
De naam Afila is afgeleid van een mutatie
(af/af)  in erwten die leidt tot vertakte ranken in plaats van bladeren. Met de ranken ondersteunen de planten elkaar, wat leidt tot een hogere opbrengst. Afila verwijst ook naar affiliate, aangeslotene of aangesloten zijn.
De sterkte van het netwerk Afila schuilt in onderlinge steun en vervanging en daarmee optimale prestaties.

Contact met Afilia loopt altijd via één van de deelnemende ondernemingen.